Uncategorized

สุขสันต์วันสงกรานต์

สงกรานต์นี้ #แพอันดามัน #เขื่อนสิรินธร ขอให้คุณลูกค้าซูผู้ซูคนอยู่ดีมีแฮง บ่เจ็บบ่ไข้ ได้ซุ่มได้เย็นชุ่มฉ่ำตลอดสงกรานนี้นะค่ะ แล้วกลับมาเที่ยวกับแพอันดามันใหม่นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *