เล่นน้ำเกาะผาหินงาม

🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️ ล่องแพ แวะเกาะผาหินงาม หาดทรายแก้ว ลงเล่นน้ำได้ค่ะ