เกาะเต่า

🚣‍♀️🚣‍♀️🚣‍♀️🚣‍♀️ ล่องแพ ชมโขดหินรูปเต่า สวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเขื่อนสิรินธร ที่จะหาชมที่ใหนไม่ได้