ล่องแพ 3 ตำบล ชมวิถีชิวิตชุมคนเลี้ยงปลากระชัง

🚣‍♂️ ล่องแพ เขื่อนสิรินธร ล่องแพ3ตำบล ดูวิถีชุมชน บ้านเรียงแถวใต้ การเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ปลาคังกระชัง ดูวิธีชีวิต การเลี้ยงควายเป็นฝูงนับร้อยๆตัว ซึ่งหาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน แพเราจะอยู่ฝั่งนิคม1 จะอยู่ในตัวอำเภอสิรินธร ซึ่งจะเดินทางไกลกว่าฝั่งนิคม2 ซึ่งอยู่นอกตัวอำเภอแต่จะไกล้ที่เที่ยวมากกว่า ฝังนิคม1 เราเดินทางไปกลับประมาณ 20 ก.ม. แต่นิคม2 จะเดินทางเพียง 5-10 ก.ม. เท่านั้น ของเราจึงได้ล่องชมธรรมชาติและมีวิถีชีวิตชุมชนให้ชมมากกว่าฝั่งโซนนิคม2