การชำระเงิน

มัดจำแพล่วงหน้าเพื่อล็อควันให้ลูกค้าแพละ 1,000 บาท ทุกลำนะค่ะ ส่วนที่เหลือชำระกับเจ้าหน้าที่ในวันที่มาได้เลยค่ะ

มัดจำโอนเข้าบัญชี น.ส.กัญญ์กุลณัช ทองเพ็ญ เท่านั้นนะค่ะ

แสกน QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ

หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 260-293-2144

ชื่อน.ส.กัญญ์กุลณัช ทองเพ็ญ

หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกกรุงไทย

เลขที่บัญชี 989-710-6790

ชื่อน.ส.กัญญ์กุลณัช ทองเพ็ญ