กระโดดน้ำผาวัดใจ

📌📌📌 ครั้งหนึ่งในชีวิต #กระโดดน้ำพิชิตผาวัดใจ หรือที่ชาวบ้านเรียกผาหินตั้ง ตื่นเต้นเร้าใจกับการกระโดดน้ำ เล่นน้ำถ่ายรูปหน้าผาวัดใจ ผจญภัยกับการลอดช่องผา ของผาช่องลอด